FIALOVÝ AUTOBUS

Vize podcastu

Vězeňství je prostředí, ve kterém „proti“ sobě stojí několik stran. Nejčastěji na jedné straně Vězeňská služba ČR a na druhé straně odsouzení, jejich rodiny a blízcí. Jde o nejčastější prostředí, kde dochází k omezení svobody jedince, a to dopadá na všechny mezilidské vztahy velice tvrdě. A v takových chvílích bývá komunikace nesmírně složitá.

„Chceme změnit pohled na české věznice jako na pionýrský tábor“

Při práci spolku LIGHTHOUSE jsme od roku 2010 nesčetněkrát viděli, jak komplikovaná může taková komunikace být. Jednou z našich hlavních činností bylo a je informování o oblasti vězeňství tak, aby všichni aktéři, kteří do něj zasahují, mohli své zásahy směřovat efektivně a cíleně. Často tak soudům sdělujeme, jaké možnosti mají odsouzení ve vězení, představujeme toto prostředí exekutorům, věřitelům, ale i rodinám, blízkým a široké veřejnosti. Je to úkol nesmírně složitý, ale podle nás o to víc důležitější, protože informace mají obvykle cenu zlata a ve vězení, nebo lépe o vězení, to platí dvojnásob.

„Chceme ukázat, že pachatelé žijí běžně mezi námi. Ať ti minulí, tak ti budoucí“

Fialové autobusy vozí odsouzené k soudům a převáží je mezi věznicemi. My se s naším fialovým autobusem budeme projíždět po českých věznicích a českou justicí. Budeme komentovat aktuální témata, informovat o věznicích, o jejich historii a současnosti, o programech, které nabízejí. Budeme si zvát hosty, jak z řad věznic, tak i zástupce justice, odborníky na penitenciární a postpenitenciární péči. Nebudou ale chybět ani propuštění a jejich blízcí. Nebude se bát žádných témat. Otevřeme otázky vlastního výkonu trestu, pobytu za mřížemi, práce s odsouzenými, ale i běžných starostí odsouzených. Zaměříme se na otázky podmíněného propuštění, návratu do života, hrazení dluhů, omluvy nebo náhrady škody..  Zkušeností máme na mnoho let dopředu.